Kunnen foutcodes optreden zoals P061B en P062B?

Met de komst van het motormanagementsyteem “EDC17” voerde BOSCH bij dit type ECU de mogelijkheid toe om de injectorsturing te kunnen bewaken alsook het monitoren van het motorkoppel. De EDC17 werd geïntroduceerd vanaf ca. 2007 en werd “gemeengoed” vanaf EU5 dus maw vanaf ca. 2010.

Het bewaken van de injectorsturing en/of koppelberekening heeft verschillende reden. Wanneer men nu een “chiptuning” doorvoert in de calibratiesoftware van zo’n ECU kan dit bij “goedkope aanpassing” nare gevolgen hebben veroorzaakt door de bewaking van injectorsturing of het koppel : deze zal door de “ontregeling” van de originele calibraties via zijn interne “bewaking” na gegeven ogenblik ontdekken dat er te afwijkende berekeningen plaats vonden. Vaak krijg je dan één of meerdere van volgende OBD-foutcodes bvb :

P060764 : Motor ECU : Functie niet in orde

P0607E0 : Motor ECU : Interne fout

P0607E1 : Motor ECU : Interne fout

P0607E2 : Motor ECU : Interne fout

P0607E3 : Motor ECU : Interne fout

P060AF9 : Motor ECU : Interne  fout: bewakingsmodule niet in orde

P061B   : Motor ECU : Interne fout : koppelberekening : bewaking niet in orde

P062B   : Motor ECU : Interne fout : injectorsturing/verstuiverregeling : bewaking niet in orde

Eén van volgende bovenstaande foutcodes kunnen aanleiding geven tot het aangaan van het OBD-motorstoringslampje, alsook soms bizar haperende motorprestaties, noodloop, terugvallen op stationair toerental, uitval gaspedaalrespons alsook in extreme gevallen tot het volledig stilvallen van de motor..

Hoe lost goedkope kwantiteitsstuner dit op? Helaas te simpel : hij schrijft/wist de foutcodetekst weg dewelke aanleiding kan geven tot bvb. bovenstaande foutcodes. Gevolg : vaak verkrijgt men zelfde problemen als bovenstaande (zoals haperende motorprestaties alsook in extreme gevallen het volledig stilvallen van de motor..) echter zonder enige “foutcode”.. De bestuurder dewelke dergelijke problemen waarneemt zal uiteindelijk hiermee naar zijn dealer ten rade gaan, maar deze vind in eerste instantie (ogenschijnlijk) geen problemen wegens geen aanwezigheid van storingscodes. Dan maar terug naar zijn “tuner” dewelke dan probeert te beweren dat het probleem niet bij hem kan liggen want er zijn geen foutcodes.. Na aantal keren “kastje-muurtje” raken de problemen uiteindelijk dan toch opgelost door de “goedkope tunings software” bij de dealer te laten updaten/te vervangen naar ..terug origineel.. waarna deze problemen zowaar verdwijnen.. Intussen is de bestuurder in kwestie een hoop geld kwijt alsook heel wat tijd verloren.. Zo werkt het dus niet natuurlijk.. Helaas stellen we vast dat pakweg 95% van menig “tuner” de werkwijze van “wegschrijven foutcodes” volgt!!..

Hoe lost kwaliteitstuner dit op? Uiteraard een stuk professioneler : door het systeem van “bewaking” eveneens aan te passen/te herberekenen in evenredigheid met de gewenste “tuning”. Het uitvoeren van zo’n “dubbele aanpassing” kost uiteraard extra tijd en is dientengevolge ook duurder maar dat is dan ook duidelijk de moeite waard : alle bewakingen blijven voor de volle 100% hun werk doen waardoor de betrouwbaarheid en veiligheden eveneens voor de volle 100% werkzaam blijven! Dit resulteert in een zeer fijn rijgedrag en een zorgeloos comfort. Het is deze werkwijze die wij logischerwijze volgen!

Kunnen foutcodes optreden zoals P061B en P062B?