Hoe en wat op vlak van (fabrieks)waarborg?

We streven bij onze aanpassingen geen afbreuk te doen aan de veiligheidsgrenzen en limieten van de motor of drijfwerk in het algemeen. Door onze manier van werken (bvb. flash-tuning) zijn onze meeste ingrepen eveneens erg moeilijk of vrijwel niet opspoorbaar en -indien echt nodig- meestal zelfs spoorloos verwijderbaar (zie FAQ's vraag : 'Is een Chip of Flash-Tuning® herkenbaar van buitenaf? Bemerkt de merkdealer de ingreep?'). Bij normaal gebruik en logisch gekozen herafstelling is de kans op breuk dan ook gering, waardoor het risico op verval van waarborg erg klein is. Bepaalde merken of invoerders in bepaalde landen bieden soms zelfs zelf tuning aan.  Let wel : strikto facto vervalt de waarborg hoe dan ook.
"Een garantie van 3 jaar op de plaatsing, het materiaal en het vermogen" dewelke sommigen aanbieden is niet moeilijk om realiseren en slaat eigenlijk op het verkopen van een "lucht-garantie" (waarborg op vlak van werking software, niet op de gevolgschades..)
Bepaalde collega's bieden dan weer "overname van fabrieksgarantie aan" : vraag hieromtrent VOORAF schriftelijke bevestiging. U zal deze zo goed als zeker nooit te pakken krijgen. Laat U aub niet bedonderen door dergelijke misleidende commerciële onzin..

Laten we dus duidelijk en open zijn : wij bieden geen waarborgen aan m.b.t. gevolgschades.

Onze visie is door een bewuste en doelgerichte aanpak garanties te vermijden. Dat vinden wij essentiëler dan garantie aan te bieden.. ..en te moeten aanspreken..


Hoe en wat op vlak van (fabrieks)waarborg?