Wordt de turbodruk verhoogd?

Bij turbodieselmotoren hoeft de turbodruk nauwelijks of niet te worden verhoogd omwille deze motoren doorgaands door hun vooropgestelde uitlaatgasnormen over een erg groot luchtoverschot beschikken.
Een lichte verhoging biedt het voordeel van een lichte afname van de uitlaatgastemperatuur en minder rookvorming, maar is veelal niet echt noodzakelijk.

Wil men bij turbobenzinemotoren hoge vermogenswinsten halen, dan is er geen andere uitweg : daar het mengselverhouding benzine/lucht in evenwicht moet blijven (Lambda = 1) dient men bij een toename van de ingespoten brandstofhoeveelheid evenredig meer lucht toe te dienen. Men kan hierdoor hoge tot zeer hoge winsten boeken, maar om betrouwbaarheidsreden (o.a. hogere turbodruk verhoogt de kans op detonatie) wensen wij niet te ver te gaan. In de regel doen wij geen benzinewagens, enkel diesel : hoewel de meeste van onze collega's vaak beweren alles te kunnen : neem het gerust aan : het is onmogelijk alles goed te kunnen!

Wordt de turbodruk verhoogd?