Zijn LPG-wagens tuningbaar?

Dit is afhankelijk van de LPG-installatie. Theoretisch is tuning mogelijk (afhankelijk van de installatie), doch wensen wij dit niet te doen omwille diverse uiteenlopende redenen (te veel uiteenlopende verschillende LPG-systemen, en o.a. bij problemen aan de LPG-installatie : "zal wel de chip zijn" die zogezegd de oorzaak is..).

In de regel doen wij bovendien geen benzinewagens, enkel diesel : hoewel de meeste van onze collega's vaak beweren alles te kunnen : neem het van mij aan : het is onmogelijk alles goed te kunnen!


Zijn LPG-wagens tuningbaar?