Copyright - Disclaimer

BULL-POWER® en Flash-Tuning® zijn geregistreerde merken in eigendom van Koen Perneel. De merken en logo werden geregistreerd te Benelux-Merkenbureau, Den Haag, Nederland, voor klasse 04, 09, 12 en 42. De informatie op deze site is voor persoonlijk gebruik van individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verdere distributie of herdistributie van deze informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciële doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koen Perneel. Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of hypertext link, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op de site verschijnt moet vooraf schriftelijk door Koen Perneel worden goed gekeurd.

Koen Perneel,

Zaakvoerder Perneel Technics BVBA
BTW : BE0807.423.842