Waarom zijn wij net ietsje duurder dan sommige van onze collega's?

Typerend bij Dhr. Koen Perneel, stichter van Bull-Power® en ontwikkelaar van nieuwe motorsoftware, is de wil om zijn product door en door te kennen en perfect te beheersen. Diepgaande kennis van elk motoronderdeel en dit tot in de kleinste details. Vakmanschap in alle rust en ernst. Niets over het hoofd willen zien. Deze gedrevenheid en kennis brengt een nieuwe - minitieus voorbereide -motorsoftware tot leven dewelke zijn gelijke niet kent in de klassieke "massa-tuning-wereld". Absolute hoge cijfers zijn niet van belang, integendeel. Hoge mate van drive-ability, fijn rijplezier, comfort en soepelheid rekeninghoudend met betrouwbaarheid, levensduur en milieu.

Voor de oplevering wordt elke wagen steeds getest, met in het bijzonder een uitgebreide wegtest. Door middel van een wegtest willen we niet de wegligging van de wagen testen, maar gaan wij wel "anticiperend" op zoek gaan naar mogelijke problemen die op langere termijn zich duidelijker zouden kunnen gaan manifesteren (bvb. slippen koppeling, vibraties in drijfwerk enz.). Deze tests kunnen soms aardig wat tijd in beslag nemen. Desgewenst wordt dan uiteraard het chip-tuning-bestand hieraan aangepast (zeg maar op maat geschreven). Bovendien wordt van elk voertuig de relevante gegevens bijgehouden zodoende deze, zelfs na enkele jaren, indien gewenst nog steeds van zijn oorspronkelijk programma kan hervoorzien worden. Verder doorlopen wij ook diverse bijscholing/stages, zelfs in het buitenland, dit om steeds maximaal op de hoogte te blijven van de meest recente voertuigtechnieken. Onze diagnose-ervaringen komt onze chiptuning ten goede evenals vice-versa. Daarenboven staan wij erop steeds de meest recente tuning-technologie toe te passen met het oog steeds de beste kwaliteit te kunnen leveren.
Kortom : wij wensen onze klanten ongeëvenaarde service en kwaliteit te leveren op een niveau dewelke zich ver boven deze van de meeste van onze collega's situeert.

Waarom zijn wij net ietsje duurder dan sommige van onze collega's?