Roken als een schoorsteen?

Typerend bij Dhr. Koen Perneel, stichter van Bull-Power® en ontwikkelaar van nieuwe motorsoftware, is de wil om zijn product door en door te kennen en perfect te beheersen. Zijn  gedrevenheid en kennis brengt een nieuwe - minitieus voorbereide - motorsoftware tot leven dewelke zijn gelijke niet kent in de klassieke "massa-tuning-wereld".
Deze uitermate zin voor perfectie resulteert in een bijzonder hoogwaardig bestand waarbij zelfs de geringste rookvorming maximaal vermeden word.

Dus geen tractorpullingtoestanden!..
(Daar mag het best wel eens!..)


Roken als een schoorsteen?