Krijg ik problemen tijdens de technische controle?

Nee. Doordat wij onze softwares heel precies afstellen doen er zich geen problemen voor tijdens de rookmetingen (zie Roken als een schoorsteen?). Het maximaal haalbaar motortoerental wijzigen wij niet waardoor de originele toerenbegrenzer blijft bestaan en werkzaam blijft. Vermogenstestbanken zijn bij technische controles nog steeds niet beschikbaar, laat staan uitvoerbaar.. Wellicht wijzigt deze situatie zich nog niet de komende jaren. Additionele BOX-en kunnen wel eenvoudig worden teruggevonden.

Krijg ik problemen tijdens de technische controle?