Is de motor sneller versleten?

Bij een goede en logisch gekozen herafstelling zal bij normaal en volwassen gebruik verhoogde slijtage niet meetbaar zijn. Alleen bij overdreven gebruik zal verhoogde slijtage kunnen optreden. Uitsluitend bij een aangehouden brutaal geweld zal vroegtijdige breuk kunnen ontstaan.

Om te onthouden : De "beste aanbieder" is dus heus niet de aanbieder met de hoogst aangeboden meerwinst.
Commercieel gezien is het echter moeilijker "correct voldoende meerwinst" af te stellen/te verkopen dan een "overduidelijke meerwinst". Een "overduidelijke meerwinst" wreekt zich echter vrijwel altijd op langere termijn (levensduur/breuk).


Is de motor sneller versleten?