Welke zijn de gevolgen op wetgevend/juridisch vlak?

Betreffende buitenlandse bezoekers van deze website : gelieve zich aldaar te informeren omtrent Uw lokaal toegepaste regelgeving.

Betreft de Belgische wetgeving is deze jammerlijk genoeg hierin niet erg up-to-date..
De tot zo ver bij ons bekende situatie is volgende :

En toen werd het stil.. en is het nog steeds stil..

Daarom stellen wij graag volgende voor aan onze beleidsmensen : het ontbinden van het monopoliebeleid die de invoerders en autoconstructeurs in België hebben m.b.t. het toekennen van PVG. Daaruit kan dan volgen :
Mogelijkheid tot regularisatie : regularisatie in België d.m.v. een onafhankelijke instantie waardoor nieuwe PVG kan volgen na :

  • Een uitlaatgasmeting naar de voorschriften van de EG-richtlijn 70/220/EWG
  • Een voertuiggeluidsmeting naar de voorschriften van de EG-richtlijn 70/157/EWG
  • Een motorvermogensmeting naar de EG-richtlijn 80/1269/EWG
  • Een topsnelheidsmeting naar de ECE-regeling Nr. 68
  • Mogelijkerwijze een test van de remwerking bij toegenomen topsnelheid
 • Nieuwe wegenbelastingsberekeningsprincipe waarin geen "trapverloop" meer plaats vind zoals in ons huidig systeem (zo word nu plots boven de bvb. 163pk alles een "stukje" duurder..). We vragen dus een FORMULE waaruit de jaarlijkse belasting BEREKEND kan worden. De berekening zou uit volgende factoren kunnen bestaan:
  • Gewicht voertuig
  • Topsnelheid
  • Uitlaatgasnorm
  • Brandstofverbruik/emissie
  • Brandstofsoort
  • Gezinssituatie (prive wagen + aantal kinderen / firmawagen)
  • Aantal ingeschreven voertuigen onder zelfde naam

Zo'n werkwijze zou naar mijn mening de professionaliteit in onze sector duidelijk ten goede komen waarbij de burger en het milieu er alleen maar beter kunnen van worden. De constructeurs behoeven dan bovendien geen typische "Belgische versies" te bouwen/programmeren waarbij de kans op de zogenaamde "vermogensfraude" eveneens zouden doen vervallen. Ook de Belgische staat wint er dan iets bij. Een win-win situatie naar mijn mening. Wie schiet er wakker?

Voor de overheidsdiensten of andere instanties die nog steeds uit zouden zijn op fiscale fraude van de fiscale PK's : in geval zij zouden wensen in België de tuning sector dicht te snoeren vergeet dan niet dat ons landje heel erg klein is : op minder dan 1,5 uur staat men Nederland, Duitsland, Frankrijk.. Gekanaliseerde inheemse professionaliteit lijkt ons zinvoller dan onze inwoners en productiviteit (alweer) naar het buitenland te jagen. Een echte autoliefhebber laat het toch doen, indien niet hier : dan effe elders.. Onze overheid hoeft zich overigens niet erg druk meer te maken : sinds de komst van EU5 zijn de constructeurs mogelijkheden tot softwaremodificering hard aan het dichttimmeren wegens veel te veel schadegevallen onder constructeurswaarborg door de wildgroei van knoeiers in de tuningsector..

Welke zijn de gevolgen op wetgevend/juridisch vlak?