Wat is Seriële Programmering (EDC16/EDC17/DCM3.2)?

Het basis principe van seriële programmering is gelijk aan die van Flash-Tuning®: herprogrammering zonder solderen.
Vanaf de introductie van de nieuwe generatie motorstuureenheden EDC16 (2001) werd het (uitwendige) Flash-principe danig beveiligd dat dit principe bij aanvang van de EDC16 niet meer mogelijk was. Deze beveiliging werd toen echter "omzeild" door de programmering te laten plaatsvinden (binnen-)in de motorstuureenheid zelf, en dit op een hiervoor voorziene plaats (de BDM-poort of JTAG-poort van de microprocessor). Hierdoor vindt de communicatie ivm herprogrammatie met de motorstuureenheid "voorbij" de constructeursbeveiliging plaats wat opnieuw (her-)programmering toelaat zonder solderen.

Wat betreft EDC16 (= EU3 en EU4) : deze zijn intussen zo goed als allemaal te bewerken via de OBD-diagnosepoort.
Bij de DCM3.2 zal deze werkwijze altijd benodigd blijven.
Wat betreft de eerste EDC17 (2007, EU4) : de meeste problemen zijn intussen achterhaald waardoor deze inmiddels bijna alle modellen via de OBD-diagnosepoort bewerkbaar zijn gekomen.
Wat betreft de jongste EDC17 (2009, EU5/EU6) : enkel via Seriële weg (en zogenaamde "boot-mode") nog mogelijk. Dit wordt door "Europa" aan de autoconstructeurs opgelegd. Hieronder een uittreksel :

..
2.3. Bepalingen inzake elektronische systeembeveiliging
2.3.1. Voertuigen met computergestuurde emissiebeheersing moeten zijn uitgerust met voorzieningen om niet door de fabrikant toegestane wijzigingen van het systeem te verhinderen. De fabrikant moet wijzigingen toestaan wanneer deze noodzakelijk zijn voor diagnose, onderhoud, keuring, latere aanpassing of reparatie van het voertuig. Herprogrammeerbare computercodes of bedrijfsparameters moeten bestand zijn tegen manipulatie en gebaseerd zijn op de bepalingen in ISO 15031-7 van 15 maart 2001 (SAE J2186 van oktober 1996), op voorwaarde dat de beveiligingsuitwisseling geschiedt met behulp van de protocollen en de diagnoseconnector zoals voorgeschreven in aanhangsel 1 van bijlage XI. Verwisselbare geheugenchips met kalibratiegegevens zijn ingekapseld, in een verzegelde behuizing ondergebracht of met elektronische algoritmen beveiligd en mogen alleen met behulp van speciale gereedschappen en procedures kunnen worden vervangen. Alleen eigenschappen die rechtstreeks met de kalibratie van emissies of met diefstalbeveiliging te maken hebben, mogen op deze manier worden beveiligd.
2.3.2. Computergecodeerde bedrijfsparameters van de motor mogen alleen kunnen worden veranderd met behulp van speciale gereedschappen en procedures (bv. gesoldeerde of ingekapselde computeronderdelen of verzegelde dan wel dichtgesoldeerde computerbehuizingen).
..
2.3.5. Fabrikanten die gebruikmaken van programmeerbare computerbouwstenen (bv. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM), moeten ongeoorloofde herprogrammering tegengaan. Fabrikanten passen verbeterde manipulatiebestrijdingsstrategieën en schrijfbeveiliging toe waarbij elektronische toegang tot een elders geplaatste computer van de fabrikant noodzakelijk is, waartoe onafhankelijke marktdeelnemers ook toegang hebben overeenkomstig punt 2.3.1 en punt 2.2 van bijlage XIV. Methoden die een afdoende mate van manipulatiebeveiliging bieden, worden door de instantie goedgekeurd.
..
Wat is Seriële Programmering (EDC16/EDC17/DCM3.2)?