Terugroepactie Dieselgate niet verplicht

Tuesday, 27 September 2016

Terugroepactie Dieselgate niet verplicht in Vlaanderen

Hoewel de goedkeuring van een auto op Europese niveau gebeurt zijn het de lidstaten die de controles uitvoeren. De wagens die niet voldoen moeten worden terugroepen. Maar de Belgische overheden hadden heel wat tijd nodig om uit te zoeken wie waarvoor bevoegd was.

Nu is de Vlaamse overheid tot de conclusie gekomen dat ze niet over een rechtsgeldige basis beschikt om VW-bezitters te verplichten hun voertuig binnen te brengen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) had eerder al laten verstaan VW-eigenaars niet te willen straffen voor een situatie waarvoor ze zelf niet schuldig zijn..

50.000 klanten hebben van D’Ieteren een uitnodiging gekregen. Die klanten hoeven niet meteen naar de garage te rijden, ze kunnen de update ook combineren met een onderhoudsbeurt of een andere herstelling. D’Ieteren stuurt klanten twee herinneringen als ze niet opdagen. De Belgische herstelactie zal zeker tot 2017 voortduren.. ..maar is dus niet verplicht..


Bron : De Tijd 

(http://www.tijd.be/ondernemen/auto/Terugroepactie_Dieselgate_niet_verplicht_in_Vlaanderen.9810616-3100.art)